h

Nieuws uit 2007

26 september 2007

Definitieve steun SP voor Lantor-plan

In het fractieoverleg van dinsdag 25 september heeft de SP besloten groen licht te geven aan de plannen die het college heeft omtrent de aankoop van het Lantor-terrein. Ook de stedenbouwkundige kaders die het college stelt bij de invulling van het terrein zullen door de SP worden goedgekeurd.

Lees verder
24 september 2007

Cultuurimpuls broodnodig

De SP is van mening dat het culturele klimaat in Veenendaal te wensen overlaat en dat een impuls hard nodig is. De partij laat dit weten naar aanleiding van het Groot Veens Cultuurdebat van afgelopen woensdag. “Cultuur is een belangrijke peiler van onze beschaving. Dat mag geen ondergeschoven kindje zijn.” Aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Lees verder
12 september 2007

SP Positief over plannen Lantor

De SP is positief over de plannen voor de verwerving van het Lantor-terrein, waarbij het bedrijf idealiter verhuist naar bedrijventerrein De Batterijen zodat de werkgelegenheid behouden blijft. Het vrijkomende Lantor-terrein zal dan benut worden voor woningbouw.

Lees verder
12 september 2007

Complimenten SP aan wethouder Pilon voor bezoeken aan Bouwdorp en Bijbelweek

De SP heeft in de commissie Welzijn complimenten toebedeeld aan wethouder Jaap Pilon (Lokaal Veenendaal), om de betrokkenheid die hij getoond heeft tijdens het jaarlijkse Bouwdorp en de Bijbelweek.

Lees verder
11 juli 2007

Goede Samenwerking SP en PvdA

De SP kijkt met tevredenheid terug op de samenwerking met de PvdA tijdens de behandeling van de kadernota. De PvdA meldde zich als mede-indiener van alle SP-voorstellen. Omgekeerd meldde de SP zich als mede-indiener van een groot aantal PvdA-voorstellen. Bij de PvdA-voorstellen waar de SP geen handtekening onder had gezet, stemde de partij toch voor.

Lees verder
11 juli 2007

SP-voorstel unaniem aangenomen

Het voorstel van de SP om een ontmoetingsdag te organiseren tussen werkgevers en allochtone jongeren, en om een coachingsproject te bewerkstelligen voor allochtone jongeren, is met algemene stem aangenomen door alle partijen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier