h

Nieuws uit 2007

21 november 2007

Geslaagd Novemberdebat

SP tevreden over uitkomsten; leidraad voor toekomst

Het debat dat maandag 19 november in Buurthuis de Til werd georganiseerd door de SP is zeer goed verlopen. Onder leiding van SP-organisatiesecretaris Wilma Vermeer debatteerde een panel van politici en burgers over het thema “Opvoeding en Jongeren”. Fractievoorzitter Jan Breur, die namens de lokale SP in het panel zat, spreekt van een zeer geslaagde avond: “Het was zeer leerzaam; de uitkomsten van het debat zijn wat mij betreft een goede leidraad voor de SP-inzet in de gemeenteraad.”

Lees verder
21 november 2007

Welzijn: Verordeningen heikele kwestie

In de commissie Welzijn van 20 november is er gesproken over een tweetal verordeningen: de Algemene Subsidieverordening en de verordening van de WMO. Geen van beide verordeningen kon op unaniem draagvlak rekenen en de zaak val verder worden besproken in de gemeenteraad. Met name SP en PvdA waren bijzonder kritisch.

Lees verder
14 november 2007

Geen evaluatie bezuinigingen 2005

Een motie van de SP bij de begrotingsbehandeling op 8 november, om de bezuinigingsmaatregelen van 2005 tegen het licht te houden, heeft het niet gehaald. De motie vond alleen steun bij de PvdA.

Lees verder
14 november 2007

Ontmoetingsproject

Wethouder Pilon heeft toegezegd werk te maken van een ontmoetingsproject tussen diverse lagen in de samenleving om sociale cohesie te bevorderen. Het project werd per motie gevraagd door de ChristenUnie en de SP, maar toevalligerwijs had het College van Burgemeester en Wethouders een dergelijk plan al in de koker zitten.

Lees verder
14 november 2007

Sport bereikbaar voor kinderen minima

De SP heeft bij de begrotingsbehandeling op 8 november een motie ingediend om sport gratis te maken voor kinderen in een armoedesituatie, als hun ouders vrijwilligerswerk doen bij de club waar de kinderen sporten.

Lees verder
13 november 2007

Lovende kritieken voor optreden Breur

Bij de begrotingsbehandeling van donderdag 8 november is SP-raadslid Jan Breur veelvuldig gecomplimenteerd voor zijn optreden in de gemeenteraad. Breur had een wervende speech over de financiële stand van zaken in de gemeente, en een goed idee om het voor kinderen in een armoedesituatie mogelijk maken om te sporten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier