h

Nieuws uit 2007

1 december 2007

Breur (26) "wint" bij seniorenwandeltest

Zaterdag 1 december ging het 6e GALM-sportproject van start, geopend door wethouder Pilon. SP-fractievoorzitter Jan Breur was hierbij aanwezig, en kon als betrokken politicus de verleiding om een potje mee te sporten niet weerstaan.

Lees verder
30 november 2007

Vertrouwen SP in rekenkamercommissie

In de commotie van de laatste tijd, waarin de positie van de rekenkamercommissie onder druk staat, is de SP van mening dat alle partijen verantwoording moeten afleggen over hun positie in het geheel. De SP zet hier zelf de eerste stap in door volmondig het vertrouwen in de rekenkamercommissie uit te spreken en volledige openheid van zaken te geven.

Lees verder
30 november 2007

Wet Maatschappelijke Onrust

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een verkapte, door ‘Den Haag’ opgelegde, bezuinigingsmaatregel, waarbij verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op gemeentes. Het mag vanzelfsprekend zijn dat de SP hier (weliswaar als enige) tegen is.

Lees verder
29 november 2007

Andere Overheid: aandacht voor burger en ambtenaar

Op dinsdag 27 november vond er op het gemeentehuis een presentatieavond plaats. Het thema was "Andere Overheid". Op de avond werd aandacht besteed aan de deelthema's "Organisatie", "Diensten" en "Gebouw". Bij behandeling van het deelthema "Diensten" kwam onder andere de term "zichtwerk" aan bod; een term die afkomstig is van SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Lees verder
26 november 2007

Aanpak Speerpuntbuurten en Integrale Veiligheid: lessen van het Novemberdebat

De SP is in grote lijnen positief over de aanpak van de Speerpuntbuurten en Integrale Veiligheid, die woensdag 21 november is gepresenteerd in de commissie Middelen. De aanpak wordt bekostigd met een miljoen euro uit de GCN-reserve, zoals dat is besloten bij de begrotingsbehandeling van 8 november j.l. Mocht de gemeenteraad "aan het eind van het miljoen" besluiten dat (delen van) de aanpak voortgezet moet(en) worden, dan zal de financiële dekking op een andere manier moeten plaatsvinden. De aanpak bestaat uit onderdelen van het plan JIVL; Jeugd, Integrale Veiligheid en Leefbaarheid.

Lees verder
26 november 2007

POTTJEWIJD: Consumentbescherming bij starterslening

In de commissie Middelen van 21 november, heeft SP-woordvoerder Jaap Pottjewijd aandacht gevraagd voor consumentbescherming bij de invoering van de startersleningen voor jongeren tot de 30 jaren die zich een koopwoning verschaffen. Omdat de starterslening feitelijke overkreditering is, zou het erg jammer zijn als de helpende hand die de gemeente zou reiken uit zo lopen in een strop.

Lees verder

Pagina's

U bent hier