h

Nieuws uit 2007

6 december 2007

Presidium evolueert in kleine stapjes.

Het raadspresidium heeft afgelopen maandag besloten in de oude bezetting door te gaan. Wel komt er een reglement, waarin de taken van het raadspresidium duidelijk vastgelegd en afgebakend worden.
Het behouden van het raadspresidium in de huidige samenstelling, burgemeester + fractievoorzitters, was de eerste van drie opties. Deze vond steun bij verreweg de meeste fracties.

Lees verder
6 december 2007

Provinciale SP bezoekt Sociale Werkplaats in Zeist en Veenendaal

De fractie van de SP in de provinciale staten van Utrecht hebben de afgelopen weken twee sociale werkplaatsen bezocht in de provincie, namelijk de Sociale Werkplaats Zeist (SWZ) en IW4 Veenendaal. Het is de bedoeling, dat er ook werkbezoeken afgelegd gaan worden bij andere Sociale Werkplaatsen in de provincie.

Lees verder
5 december 2007

Verkiezing Veense politicus 2007

De Veenendaalse Krant houdt dit jaar weer de verkiezing voor politicus van het jaar. Behalve vertegenwoordigers van ondernemingen, verenigingen organisaties kunnen ook burgers hun stem uitbrengen. Dat is nieuw dit jaar. Er kan gekozen worden tussen alle wethouders en raadsleden. De SP vindt de uitbreiding van de verkiezing een goede zaak. Met een vertegenwoordiging in de gemeenteraad van Veenendaal, maakt de partij kans om de politicus van 2007 te leveren.

Lees verder
4 december 2007

Presidium evalueert burgerinitiatief

Op de vergadering van het presidiumoverleg zal het burgerinitiatief geëvalueerd worden. De ervaring leert dat er te weinig bekendheid danwel animo is voor een burgerinitiatief, en dat er te weining tijd is om het initiatief te toetsen op ontvankelijkheid. Het presidium besluit over een aantal verbeterpunten om dit tegen te gaan, waarna de evaluatie wordt
doorgespeeld naar de commissie Middelen. De SP stemt in met de verbeterpunten.

Lees verder
3 december 2007

Presidium kiest voor hervorming (of niet)

Het raadspresidium, het orgaan dat over de procedurele kant van de gemeneeteraad gaat, zal vanavond beslissen of zij op de oude voet verder gaat, of dat het presidium hervormd zal worden. Aanleiding is het rapport van Van der Bel, dat eerder dit jaar is uitgebracht. Hierin was te lezen dat er groeiend ongenoegen was over het presidium.

Lees verder
3 december 2007

SP hekelt opportunisme in RKC-affaire

Rekenkamercommissie speelbal in politieke spelletjes

De rekenkamercommissie (RKC) is niet geholpen met het politieke opportunisme dat de laatste tijd over hun rug gespeeld wordt. Dat is de mening van de SP, die bang is dat de positie van de rekenkamercommissie ondergesneeuwd raakt in politiek getouwtrek.

Lees verder

Pagina's

U bent hier