h

Nieuws uit 2007

13 november 2007

Proef "paspoort naar je toekomstdroom" uitgebreid zonder aparte regeling

De proef met het lespakket "Paspoort naar je toekomstdroom", die al op een aantal scholen in Veenendaal gegeven wordt, is bij vaststelling van de begroting op 8 november uitgebreid naar alle scholen die dit lespakket willen gebruiken.

Lees verder
13 november 2007

Novemberdebat 2007: Jongeren en Opvoeding

Kamerlid R. Leijten in gesprek met Veenendalers

Op 19 november vindt er weer een novemberdebat plaats, georganiseerd door de SP. Het onderwerp van de avond zal zijn: Jongeren en Opvoeding. Het debat wordt gehouden in Buurthuis ‘de Til’, en begint om 20:00u.

Lees verder
8 november 2007

Vraagteken bij hoogte bijdrage AED

Tachtig verenigingen en instellingen (waar veel mensen samenkomen) komen in aanmerking voor een automatische externe defibrillator (AED) en krijgen dan van de gemeente een bijdrage van dertig procent van de aanschafprijs.
Een AED kan bij plotselinge hartstilstand een levensreddend apparaat zijn. De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met het oorspronkelijke initiatief van de VVD.

Lees verder
7 november 2007

Begroting 2008: SP blijft wortels trouw

"Nu het goed gaat met Veenendaal is dit het uitgelezen moment om vooruit en terug te blikken". Met deze woorden is de inbreng van de SP bij de begrotingsbehandeling voor 2008 samen te vatten. De partij zal twee moties indienen.

Lees verder
7 november 2007

Motie SP/VVD aangenomen; raad wil meer sociale sturing op IW4

De gemeenteraad heeft donderdag 1 november een motie van de SP en de VVD aangenomen, waarin de partijen vragen om het Sociaal Jaarverslag van IW4 dusdanig in te richten dat het als sturingsinstrument op de sociale
doelstellingen van de sociale werkvoorziening kan fungeren.

Lees verder
7 november 2007

De Ruimte Pakken

Op vier oktober ging er een persbericht uit van het college van Burgemeester en Wethouders, dat er een sluitende begroting was en een goed meerjarenperspectief. Ook is er ruimte voor nieuw beleid, zoals bijvoorbeeld de starterslening waar de SP, samen met een aantal andere partijen om vroeg bij de kadernotabehandeling in 2006. Met die starterslening kunnen jongeren gemakkelijker een eigen huis kopen. De SP is blij met deze ontwikkeling.

Lees verder

Pagina's

U bent hier