h

Nieuws uit 2007

26 oktober 2007

De sociale werkplaats werkelijk sociaal

In de commissie Werk van 18 oktober is het visiedocument voor de modernisering van de sociale werkplaats IW4 gepresenteerd. Aanstaande raadsvergadering, 1 november wordt er over besloten.

Lees verder
18 oktober 2007

Daling criminaliteit; SP tevreden over aanpak JIVL

De criminaliteit in Veenendaal is sinds 2002 met 22% gedaald. Dit blijkt uit de rapportage over het JIVL (Jeugd, Integrale Veiligheid en Leefbaarheid) programma, dat woensdagavond 17 oktober in de commissie Middelen is besproken. De SP is blij met die daling, en noemt het programma succesvol.

Lees verder
18 oktober 2007

Reik JOP-jongeren de hand

De SP heeft tijdens de rondvraag van de commissie Welzijn gevraagd of er een grotere of meerdere prullenbakken geplaatst konden worden bij de JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) aan de Pionier. Dit omdat de JOP eerder verworden was tot een puinzooi, en de jongeren beterschap voor hun gedrag beloofden.

Lees verder
18 oktober 2007

SP: Geen getalsmatige beperking buitenevenementen op zondag

Bij de evaluatie van de buitenevenementen op zondag, heeft de SP aangegeven geen voorstander te zijn van de beperking van zes buitenevenementen op zondag per jaar. De partij ziet de "zes zondagen" als een arbitrair compromis en twijfelt aan de juridische houdbaarheid ervan. Daarbij is de regel overbodig, want er is geen wildgroei aan aanvragen: het toestaan van de evenementen op zondag blijken zelfregulerend te zijn.

Lees verder
18 oktober 2007

Schriftelijke vragen bordeelbeleid

ChristenUnie, SGP en SP hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partijen verzoeken het college om terughoudend te zijn met het toelaten van nieuwe bordelen, om met een schone lei te kunnen beginnen zodra de kaderwet voor de prostitutie van kracht is.

Lees verder
11 oktober 2007

Renswoude kiest voor zelfstandigheid

Renswoude kiest voor zelfstandigheid; als dat niet kan, voor zelfstandig onderdeel van Veenendaal of Barneveld

Het college van Burgemeester en Wethouders van Renswoude stelt de gemeenteraad voor vast te houden aan de zelfstandigheid van Renswoude. De uitslag van het referendum (98% voor bij een opkomst van 84%) was overduidelijk. Daarnaast heeft B&W gekeken naar een groot aantal criteria. Alles afwegende is de conclusie dat Renswoude de komende tien jaar nog prima zelfstandig kan functioneren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier