h

Nieuws uit 2007

11 oktober 2007

Station Veenendaal-West 'geadopteerd' door omgeving

NS-Station Veenendaal-West is met acht kunstwerken versierd. Dat is het gevolg van het stationsadoptieproject van het Veens treinstation. In dit project hebben mensen met een verstandelijke beperking van Dagcentrum De Ontmoeting (onderdeel van stichting Reinaerde), kunstwerken gemaakt die op het station zijn opgehangen op abri-formaat. De kunstenaars onthulden gisteren elk hun eigen kunstwerk.

Lees verder
4 oktober 2007

Makkelijker zoeken op weblog SP Veenendaal

De SP afdeling Veenendaal heeft de lijst met rubrieken op haar weblog uitgebreid. Hiermee wordt het specifiek zoeken naar weblog-artikelen over een bepaald onderwerp vergemakkelijken.

Lees verder
4 oktober 2007

Sluitende begroting met ruimte voor nieuw beleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmabegroting voor 2008 vastgesteld. In de begroting is naast een voortzetting van het bestaande beleid ook veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo wordt er geld gereserveerd voor onder meer startersleningen, het programma Andere Overheid, speerpuntbuurten en integrale veiligheid. Het resultaat is een sluitende begroting en een goed meerjarenperspectief.

Lees verder
2 oktober 2007

Renswoude: verpletterend nee tegen fusie

De bevolking van Renswoude heeft zich met overgrote meerderheid uitgesproken voor zelfstandigheid. Bij het referendum kwam 83,7 procent van de stemgerechtigden opdagen. Maar liefst 98,4 procent opteerde voor zelfstandigheid, boven een fusie met buurgemeenten Woudenberg en Scherpenzeel.

Lees verder
2 oktober 2007

Raad wil Lantorterrein onteigenen

Een meerderheid van de gemeenteraad (PvdA, VVD, CDA en Lokaal Veenendaal) heeft donderdagavond besloten het Lantorterrein te onteigenen. Al langere tijd probeert de gemeente met Lantor tot overeenstemming te komen over verplaatsing van het bedrijf vanuit het centrum naar het nieuwe bedrijventerrein De Batterijen. De gemeente heeft het terrein nodig om het nieuwe stadscentrum Brouwerspoort geheel te kunnen ontwikkelen. Maar tussen het bedrag dat de gemeente voor de verplaatsing van Lantor bereid is te betalen en dat wat Lantor wil hebben gaapt een gat van ongeveer zes miljoen euro.

Lees verder
26 september 2007

Beter laat dan nooit: waardering voor PvdA en Lokaal Veenendaal

24 September ging er een persbericht uit van de SP, waarin de partij aangaf van mening te zijn dat Veenendaal een cultuurimpuls nodig had. Dit naar aanleiding van het Groot Veens Cultuurdebat, welke op 19 september is gehouden in theater De Lampegiet. Per abuis zijn de organisatoren van het debat, PvdA en Lokaal Veenendaal niet genoemd. De SP wil dit bij deze rechtzetten en haar waardering uitspreken voor de organiserende partijen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier