h

TERUGBLIK: Verkiezingsjaar 2019

30 december 2019

TERUGBLIK: Verkiezingsjaar 2019

Foto: NOS

Dit jaar vonden er tweemaal verkiezingen plaats waaraan de SP deelnam. Voor de Provinciale Staten en het Europese Parlement. Beiden liepen niet bijster goed af, maar er is wel een stevige en enthousiaste campagne gevoerd.
En daarna ging de SP weer
Samen Vooruit.

We blikken terug...

Provinciale Staten

Kandidaten

Foto: SP Provincie Utrecht

Voor de verkiezing van de Provinciale Staten van Utrecht had de SP een mooie lijst samengesteld. Deze werd aangevoerd door Andrea Poppe uit IJsselstein.

Foto: AJ Breur

Op de lijst stonden maarliefst 3 Veenendalers: Jan Breur, Yolande de Meer en Tilmann van de Loo. De inzet was helder: een grote SP om het wanbeleid van de VVD te vervangen door nuchter en sociaal beleid.

Aftrap campagne

Foto: Jan Breur

Op zaterdag 16 februari trapte de SP de campagne af voor de Provinicale Statenverkiezingen. Ontzettend belangrijke verkiezingen, want de nieuwe Staten kiezen later dit voorjaar de Eerste Kamer. Dus was het 2x stemmen voor de prijs van 1...
Op de bijeenkomst waren bijdragen van verschillende kandidaten, van Tweede-Kamerlid Renske Leijten en een optreden van partij-troubadour Ruurd Wiegant.

Debatten

Foto: SP Veenendaal

Bij een verkiezingscampagne horen ook debatten. Waaronder het debat dat de Gemeente Rhenen, in samenwerking met 'de Gelderlander' organiseerde. Jan Breur sprak hier ondermeer over duurzaamheid en mobiliteit. Hoewel de SP niet principieel anti-asfalt is, benadrukte Breur nog wel dat er veel zorgvuldiger mee moet om worden gegaan. Wegverbreding is in veel gevallen hooguit een tijdelijke oplossing – als er überhaupt al heil van verwacht mag worden. Breur: "De westelijke ontsluiting bij Amersfoort is volkomen overbodig, en bij de Rondweg Oost in Veenendaal is het een kwestie van tijd dat die weer helemaal volloopt."
De SP ziet meer in een goeddekkend netwerk van betaalbaar openbaar vervoer, om de wegen te ontlasten. Breur: "Je wilt niet de provincie tot de laatste vierkante centimeter dichtsmeren met asfalt."

Op straat

Foto: Jan Breur

Uiteraard was de SP ook veelvuldig op straat te vinden. Om te praten met de mensen. Want daar zijn we goed in.

Foto: Jan Breur

Naast campagnevoeren voor de Provinciale Staten verzamelden we daarbij tevens ook handtekeningen voor de petitie voor een lagere energierekening.

Foto: SP Veenendaal

Ook Internationale Vrouwendag lieten we niet onopgemerkt voorbijgaan. De dames van de SP waren op het Bruïneplein te vinden, waar zij traditiegetrouw bloemetjes met een bijzondere groet uitdeelden aan de dames in het winkelende publiek.

Foto: SP Veenendaal

SP. Altijd van de partij...

Pubquiz

Foto: AJ Breur

Op 13 maart was het weer zover, de jaarlijkse pubquiz in De Plantage zou weer gaan plaatsvinden. De SP-groep, die hierheen trok, was dit jaar maar klein, want tegelijkertijd was er een politieke SP-avond in Rhenen en met nog maar een weekje te gaan tot de verkiezing voor de Provinciale Staten woog die bijeenkomst natuurlijk wel zwaarder.

Foto: AJ Breur

De pitch voor de SP werd verzorgd door onze kandidaat voor de statenverkiezing, Tilmann, die dat voortreffelijk deed en zelfs de lachers op zijn hand wist te krijgen.

Bijeenkomst in Rhenen

Foto: Yolande de Meer

Diezelfde avond organiseerde de SP een bijeenkomst in Rhenen. In het gebouw van OVJ praatten kandidaat-Statenleden Jan Breur en Yolande de Meer met verschillende Rhenenaren over de op handen zijnde verkiezingen en de tijd die daarna komt.

Facebook

Foto: Sietse van der Bij

Facebook speelde een enorm grote rol in de campagne - groter dan ooit te voren. Met live-shows, korte thema-filmpjes en 'endorsments' (stemadviezen) was er altijd wel iets te zien of te beleven.

Facebook live:
Thema-filmpjes:
Endorsments (Stemadviezen)

Aanslag in Utrecht

Na het schietincident dat maandag 18 maart heeft plaatsgevonden in een tram in Utrecht, hebben de meeste partijen hun campagne-activiteiten stilgelegd. De voor die avond geplande live-uitzending op Facebook, met de Veenendaalse kandidaat-Statenleden van de SP, is niet doorgegaan.

Rond 10:45u heeft er een schietpartij plaatsgevonden in een tram in Utrecht, waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt en enkele mensen om het leven kwamen. Het dreigingsniveau was in de provincie opgeschaald naar niveau 5.

Uitslag​​: Verlies

Foto: Jan Breur

Twee dagen later vonden de verkiezingen plaats. Het drama is natuurlijk relatief, als je het vergelijkt met de aanslag op de tram - maar leuk is het niet. VerliesDe SP ging van vier zetels terug naar twee zetels in de Utrechtse Provinciale Staten. GroenLinks won echter fors en verdubbelde van vier naar acht zetels; zij werden daarmee de grootste partij van de provincie.

Foto: Provincie Utrecht / provincie-utrecht.nl

Op 28 maart zijn in Utrecht de leden van de Provinciale Staten geïnstalleerd. Namens de SP namen Andrea Poppe (IJsselstein) en Michel Eggermond (Utrecht) hun zetel in. Er zijn geen Veenendalers in de Provinciale Staten gekozen.


Europees Parlement

Foto: Jan Breur

Dat het altijd erger kan, bleek uit de uitslag van de Europese verkiezingen. Het team dat wij in Brussel hadden hadden, bestaande uit Dennis de Jong en Anne-Marie Mineur, zou niet worden opgevolgd...

Brussel niet de baas

Foto: Jan Breur

Met de slogan "Brussel niet de baas" gingen we de campagne in.

Wij willen zelf bepalen hoe wij samenwerken. Wij zijn tegen uitbuiting van arbeiders, die via de handelsverdragen in praktijk wordt gebracht. We willen niet onze oren laten hangen naar multinationals. En we vinden het ten hemel schreiend dat er miljarden verspild worden aan het maandelijkse verhuiscircus van Brussel naar Straatsburg v.v., en aan de exorbitant hoge vergoedingen van de Eurocommissarissen.

Stop oneerlijke concurrentie en uitbuiting

Foto: SP Veenendaal

SP Veenendaal was als vanouds weer actief op 1 mei, de internationale Dag van de Arbeid. Aan de poort van Boxal, Lantor en Sano Rice deelden we pamfletten uit. In die pamfletten werd uit de doeken gedaan dat de oneerlijke concurrentie leidt tot uitbuiting van de werknemers.
Dit bleek ook uit de film 'SP Undercover', waarin SP'er Gerrie Elfrink solliciteerde op een functie waarvoor normaliter alleen Polen in aanmerking komen.

Thema-avond 'Europa'

Foto: AJ Breur

Op maandag 13 mei organiseerde de SP een thema-avond over Europa in Buurthuis 'de Driehoek'. Europarlementariër Anne-Marie Mineur vertelde hier over haar werkzaamheden, haar ervaringen en de inzet van de SP bij de komende verkiezingen.
Zij vertelde ondermeer dat elke stem telt. In het Europese Parlement zijn de afgelopen jaren een aantal goede voorstellen op een paar stemmen verworpen. Bij een hogere opkomst bij de Europese Parlementsverkiezingen hadden de verhoudingen anders gelegen en hadden deze voorstellen het wel gehaald. Een stem op de SP is een stem voor een gezonde Europese samenwerking, met voldoende eigen zeggenschap voor de lidstaten en een inperking van de macht van lobbyisten.

Op straat

Foto: Jan Breur

Uiteraard werd er in de straten ook volop campagne gevoerd. Op zaterdag 18 mei konden bezoekers van de Veenendaalse Hoofdstraat bijvorbeeld alvast over de toekomst van Europa meepraten bij het stellingenbord van de SP.
Mensen konden aangeven waar Brussel 'de baas' over mag zijn. Onze pensioenen, het milieu, onze soldaten (moet er een 'Europees leger' komen?), het openbaar vervoer (verplicht aanbesteden, of is er ruimte voor andere manieren om dit te organiseren?), handelsverdragen, en de gemeente (de notificatieverplichting in de Dienstenrichtlijn).

Uitslag: weggevaagd

Foto: Rabia Baima

Op donderdag 23 mei mochten de Nederlandse kiezers stemmen voor hun vertegenwoordiging in het Europese Parlement. De uitslag bood de SP geen goeds. De SP is niet langer vertegenwoordigd in het Europese Parlement. De Europese linkse familie (GUE/NGL) waartoe de SP behoort, zakt van 52 naar 38 zetels.
Gemiddeld ging 51% van de Europese kiezers stemmen. Nederland bleef daar met een opkomstpercentage van 42% ruim onder. Dat is weliswaar hoger dan het vanaf 1994 ooit geweest is, maar nog altijd een bijzonder lage opkomst. Ter vergelijking: België en Luxemburg hebben opkomstpercentages van respectievelijk 89% en 84%.

De nasleep

Foto: NOS

Landelijk partijvoorzitter Ron Meyer heeft zijn conclusies getrokken uit de verkiezingsnederlaag. Hij zou zijn termijn als voorzitter afmaken, maar zich daarna niet herkiesbaar stellen voor de functie. Dit maakte hij kort na de verkiezingen bekend.
Op zaterdag 22 juni evalueerde de partijraad van de SP de uitkomsten van de verkiezingen voor het Europees Parlement en de Provinciale Staten. Jan Breur sprak hier namens SP Veenendaal forse kritiek uit op het partijbestuur, vanwege een aantal strategische keuzes die op landelijk niveau zijn gemaakt. Deze kritiek is door verschillende media opgepikt...

Media:

Kinderburgemeester

Foto: Fotostudio7

Na al het dramatische verkiezingsnieuws, was het weer eens tijd voor een leuk nieuwtje. Maud Smit is op 10 juli gekozen als eerste kinderburgemeester van Veenendaal. Dit heeft burgemeester Kats die avond bekend gemaakt tijdens het zomerfeest van Montessorischool Aan de Basis. Deze basisschool mocht de eerste kinderburgemeester van Veenendaal leveren.
Op 19 december werd zij officieel door de gemeenteraad geïnstalleerd.


Samen vooruit

Inventarisatie

Foto: SP Veenendaal

Ondertussen benutte de SP de zomervakantie om een inventarisatie te maken over waar we nu staan als partij. Lilian Marijnissen heeft in de zomer zeven keer in verschillende regio’s een avond georganiseerd om met leden te praten over de staat van de partij. Dinsdagavond 27 augustus was Lilian in Amersfoort. Wij waren er ook: Tilmann, Toke, Baukje en Sietse. Samen met zo’n pakweg 100 andere belangstellende leden uit de regio Utrecht spraken we over onze partij. Iedereen was het er wel mee eens dat de uitgangspunten van onze partij staan als een dijk. Daar valt niet aan te tornen.

Ledenvergaderingen

Foto: SP Veenendaal

Een commissie die belast was met de inventarisatie schreef een concept-congresstuk (inclusief resolutie), die voor het eerst voor feedback werd voorgelegd aan de Ledenvergadering - die voor afdeling Veenendaal plaatsvond op 16 september. Hier werd ook de voordracht van kandidaten voor het partijbestuur besproken - maar andere kandidaten konden zich nog aanmelden. Walter Siemons deed dit, met unanieme permissie van de Ledenvergadering.

Foto: Jan Breur

De verkiezingen voor het partijbestuur vonden plaats op de ledenvergaderingen in november. Ook werd hier de aangepaste versie van het congresstuk besproken. Na deze bespreking konden wijzigingsvoorstellen en moties worden aangeleverd voor het congres.

De ogen van de buitenwereld richtten zich vooral op de verkiezing van de nieuwe voorzitter. Wie zou Ron Meyer opvolgen?
Voor de functie waren twee kandidaten: Jannie Visscher uit Eindhoven en Patrick van Lunteren uit Breda...

Het Congres

Foto: SP

Op 14 december was het zover: het congres. Hier zou het congresstuk 'Samen Vooruit' - met allerlei aanhangende voorstellen - definitief behandeld worden. Ook zou de uitslag van de bestuursverkiezingen bekend worden gemaakt. Een Vrolijk Veens Viertal, bestaande uit Walter Siemons, Jan Breur, Tilmann van de Loo en Sietse van der Bij, reisde af naar Nieuwegein om dit mee te maken...

Foto: SP / SP.nl

Jannie Visscher is gekozen tot voorzitter van de partij. Zij liet met 1110 stemmen (waarvan 13 uit Veenendaal) de andere kandidaat, Patrick van Lunteren achter zich. Van Lunteren was goed voor 618 stemmen - waarvan 2 uit Veenendaal.
Onze Walter greep naast een zetel in het partijbestuur. Hoewel hij alle 15 Veense stemmen wist te bemachtigen, bleef hij in het eindtotaal steken op 97 stemmen - en werd daarmee hekkensluiter onder de kandidaten.

Foto: Jan Breur

Er moest natuurlijk ook gestemd worden over het congresstuk met bijbehorende resolutie. In de aanloop naar het congres hadden leden al hun opmerkingen kunnen insturen, waarop het stuk flink is aangepast. Desalniettemin lagen er 124 wijzigingsvoorstellen op het congresstuk voor, en 33 moties naar aanleiding van. Hier moest over gestemd worden.
Uiteindelijk zaten de stemmingen erop, en is het stuk vastgesteld. Na een toespraak van Lilian Marijnissen, en een drankje als afsluiting, ging het Vrolijke Veense Viertal weer naar huis.

Foto: Sunita Biharie

En de partij? Die kan weer... 

SAMEN VOORUIT!


Verkiezingspagina's 2019:

Reactie toevoegen

U bent hier