h

TERUGBLIK: Verkiezingsjaar 2023

29 december 2023

TERUGBLIK: Verkiezingsjaar 2023

Foto: Jan Breur

Uithuilen en opnieuw beginnen...

Uitslagenavond, november 2006. De SP sleept maarliefst 25 Tweede-Kamerzetels in de wacht. Feest.

Uitslagenavond, november 2023. De SP verliest. Weer. En moet met 5 zetels verder. Een klap.

Een enthousiaste campagne heeft niet geleid tot zetelwinst, of zelfs tot stabilisatie. Maar weer tot verlies. Alweer; nadat de partij eerder dit jaar ook al verloor bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In Utrecht zakte de SP van twee zetels naar één.

Verkiezingsjaar 2023 stond voor de SP in het teken van klappen incasseren en afscheid nemen. Maar ook van nieuwe beginnen, en licht dat schijnt aan de horizon. We blikken terug...


Provinciale Statenverkiezingen

Foto: Frank van den Heuvel / SP Provincie Utrecht

In de Utrechtse wijk Lunetten werd het startschot gegeven voor de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. SP'ers uit de hele provincie kwamen bijeen voor een actie. De lijsttrekker, Jan Breur uit Veenendaal, was uiteraard van de partij; net als Tweede-Kamerlid Jasper van Dijk en Regiovertegenwoordiger en oud-Europarlementariër Anne-Marie Mineur.

Foto: Anne-Marie Mineur / SP Provincie Utrecht

Op maandag 30 januari is de kieslijst van de SP voor de Provinciale Statenverkiezingen ingediend. Dit gebeurde op het stadskantoor in Utrecht. De lijst werd, zoals gezegd, aangevoerd door Veenendaler Jan Breur.

Foto: SP Veenendaal / SP Veenendaal

Duurzame, en vooral betaalbare energie. In publieke handen.
Dat was een belangrijk thema voor de SP bij deze verkiezingen. Dit kwam ondermeer tot uiting bij een actie voor de energiecentrale van Eneco en op het landelijke Volksprotest op het Amsterdamse Beursplein. In Provinciale Staten diende Breur een motie in voor een Provinciaal Energiebedrijf. Hij kreeg hiervoor een meerderheid achter zich. Deze motie heeft uiteindelijk een plaatsje gekregen in de Strategische College Agenda.

Foto: Jan Breur

Niet alleen energie, maar ook openbaar vervoer behoorde deze verkiezingen tot de speerpunten. De SP wil op termijn gratis OV, maar vooral een goed dekkend netwerk door de hele provincie. En ook: graag weer in publieke handen. Daarom was de SP aanwezig bij de OV-stakingen in januari, februari en maart. Ook was het OV een belangrijk thema tijdens de Provinciale Bustour.

Foto: SP Veenendaal

Om die boodschap onder de aandacht te brengen, moest er hard gewerkt worden. Als lijsttrekker trok Jan de hele provincie door om met mensen te praten, te luisteren, en te flyeren. Uiteraard sloeg hij daarbij zijn eigen Veenendaal niet over. In het verkiezingsprogramma wordt immers ingezet op een snelbus tussen Veenendaal en Amersfoort; ook deze gaat inmiddels gerealiseerd worden.
Als Jan elders moest zijn, flyerde de Veenendaalse SP onverdroten door.

Foto: Baukje Hiemstra / SP Veenendaal

Ook werden er vele debatten gevoerd. Het VNG-debat, het boerendebat, het natuurdebat... Jan had het er maar druk mee.
Bij het MBO-debat kon hij wat rustiger aandoen. De SP werd in dit debat vertegenwoordigd door Kerim Hoejenbos uit Leusden, die in het dagelijks leven buschauffeur is. Kerim pleitte vol verve voor een OV in publieke handen.

Foto: SP Veenendaal

En uiteraard waren er media-optredens. Zo was Jan te horen op RTV Utrecht, waar hij mocht ontbijten bij het programma 'Utrecht is Wakker'. Hij sprak daar over de landbouw en over het publieke diensten (zoals energie en openbaar vervoer), die de SP graag weer in publieke handen wil nemen.
Met Gerjan Cluistra, in het programma 'Gerjan op dreef' op ValleiFM sprak hij over hulp in het stemhokje, de supersnelbus en de stakingen in het OV.
Richard Hoving van het AD onderwierp Jan aan een factcheck, waar hij bijzonder goed uitkwam...

Foto: SP Provincie Utrecht

Het laatste weekend van deze campagne bracht Jan in Wijk bij Duurstede door. In Theater Calypso deelde hij het toneel met Renske Leijten, om samen te pleiten voor energie en openbaar vervoer in publieke handen.
Op dinsdag nog een 'thuiswedstrijd' in Veenendaal, en woensdag de grote dag: verkiezingen...

Foto: Almicheal Fraay / Provincie Utrecht

Terwijl de rest van de provincie haar voorlopige uitslagen al in de nacht van woensdag op donderdag, of desnoods donderdag in de loop van de dag bekendmaakte, kwam er pas op vrijdagochtend 'witte rook' uit Veenendaal. De Veenendaalse SP startte een onderzoek naar waarom het zo lang duurde in het Veen.
De uitslag was net zo dramatisch als het tellen van de stemmen. Slechts één zetel voor de SP in de Utrechtse staten. Tijdens de bijzondere vergadering van 29 maart is Jan Breur beëdigd; later volgden 'zijn' Statencommissieleden Tim Schipper en Dane Harris.

Hoe het Jan in de Staten vergaat is te lezen op provincieutrecht.sp.nl en in zijn blogreeks 'in de provincie'.


Eerste-Kamerverkiezingen

Foto: Tim Schipper / SP Provincie Utrecht

Eén van de taken van Provinciale Staten is het kiezen van de Eerste Kamer; ook wel de Senaat genoemd. Op 30 mei vonden de Eerste Kamerverkiezingen plaats. Voor de SP in de provincie Utrecht mocht fractievoorzitter Jan Breur zijn stem uitbrengen. Hij is daarmee de enige Veenendaler die deze zittingsperiode heeft mogen stemmen voor de Senaat.

Foto: Martin Kuiters

Terwijl er op de provinciehuizen gestemd werd over een nieuwe Senaat, meenden de oude senatoren over hun graf heen te moeten regeren, en de nieuwe pensioenwet er nog even snel doorheen te drukken. Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet; de SP organiseerde die dag een Pensioenprotest in Den Haag - om een laatste appèl te doen op de Eerste Kamerleden: doe het niet.


Afscheid en opvolging

Foto: AJ Breur

"Hoewel het zeker meerwaarde heeft om zowel in de gemeenteraad als in provinciale staten actief te zijn, is dat vooral aan te bevelen wanneer je in minstens één van beide gremia het comfort van een meerkoppige fractie hebt. Maar aan het hoofd staan van twee eenpersoonsfracties, is simpelweg teveel voor één mens," schreef Jan Breur in een brief aan de Burgemeester. In deze brief kondigde hij zijn vertrek uit de gemeenteraad - waar hij meer dan 17 jaar had gediend - aan. Het was tijd om het stokje door te geven aan Sietse van der Bij, al jaren zijn trouwe adjudant.

Foto: AJ Breur

Jan nam afscheid temidden van raadsleden, familie en vrienden. Ook oud-raadsleden Roelof Bisschop (SGP), Dick Roodbeen (ChristenUnie) en Fatima Bichbich (SP) waren naar het gemeentehuis gekomen om Jan geluk te wensen. Hij ontving, na een toespraak van Burgemeester Kats, de raadspenning. Ook zijn opvolger, Sietse, wijdde enkele woorden aan Jan's vertrek. En Jan had natuurlijk ook een toespraak. En allen haalden - geheel zoals Jan vaak deed in de gemeenteraad - een citaat uit Star Wars aan:
"May the Force be with you!"

Foto: SP Veenendaal

Sietse beleefde een vliegende start als raadslid. Zijn installatie in de Gemeenteraad had hij aangegrepen om zijn partner, Sharon, ten huwelijk te vragen. Ook heeft hij de fototentoonstelling 'Weggecijferd, Teruggevochten' naar Veenendaal gehaald. Hij opende het politieke seizoen met schriftelijke vragen over de onveilige situatie in de Fokkerstraat - die leidden tot een verbetering van de situatie aldaar. Zijn eerste motie werd unaniem aangenomen. Bij de begrotingsbehandeling wist hij al zijn voorstellen te verzilveren en bij het sociale beleid scoorde hij eveneens flink. Zijn aaneenrijging van successen leverde hem de bijnaam 'golden boy' op.


Tweede-Kamerverkiezingen

Foto: Jan Breur / SP Veenendaal

Op 22 november vonden er wederom verkiezingen plaats; dit keer voor de Tweede Kamer. En dat vergt voorbereiding. Op maandag 4 september besprak SP afdeling Veenendaal de kieslijst en het programma waarmee de SP de komende Tweede-Kamerverkiezingen in zou gaan. Dit, ter voorbereiding van het congres op 23 september, waar deze worden vastgesteld.
SP Veenendaal was in het bijzonder blij met de nominatie van oud-plaatsgenoot Sandra Beckerman op plaats van de kieslijst.

Foto: Jan van Zwam

Op het congres werden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. Honderden afgevaardigden van afdelingen van de SP kwamen samen om de laatste aanpassingen aan het programma te maken. Vanuit afdeling Veenendaal (en Omstreken) waren penningmeester Jan van Zwam en Statenlid Jan Breur aanwezig.

Foto: Jan Breur

Na een relatief rustige oktober, stond de maand november grotendeels in het teken van de campagne. Zo was daar een team-up tussen SP Veenendaal en medewerkers van het partijkantoor op 10 november; op het Bruineplein en in het Franse Gat...

Foto: Jan Breur

...en de campagnetent in de binnenstad op 11 november. Gewapend met flyers, molentjes en sponsjes stonden de vrijwilligers van SP Veenendaal bij de Van Kreelpoort. Er werden gesprekken gevoerd over onderwijs, zorg, wonen, cultuur, defensie en bestaanszekerheid.

Foto: Baukje Hiemstra

Met de eindstreep in zicht werd er volop campagne gevoerd in Veenendaal. Bij Aller Erf, op het Bruineplein, in het centrum...

Foto: SP

...maar het spectakelstuk was de bustour door de gehele provincie Utrecht, met SP'ers uit de gehele provincie Utrecht. Op zaterdag 18 november vond deze plaats. De bus kwam ook in Veenendaal; afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra reed mee.

Foto: SP / Twitter

En toen was het zover: de verkiezingen. Het goede nieuws is dat de uitslagen een stuk sneller kwamen dan bij de Provinciale Statenverkiezingen. Het slechte nieuws is dat het niet de uitslag is waarop we hoopten. Verlies.
Vijf zetels, en het had weinig gescheeld of het waren er vier. Lijsttrekker Lilian Marijnissen besloot daarop terug te treden. Jimmy Dijk werd fractievoorzitter; Sarah Dobbe mocht de vrijgekomen zetel innemen.

Jimmy. Sandra. Bart. Michiel. En Sarah.
Zij gaan de komende tijd de SP vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. SP Veenendaal wenst hen veel plezier en succes bij deze taak.


Bedankt

Foto: SP Veenendaal

SP Veenendaal bedankt Lilian voor haar inzet. En heb jij het afgelopen jaar bij één of beide verkiezingen SP gestemd, dan bedanken we jou ook.
Volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement.
Zou het tij dan eindelijk keren? Wij gaan ervoor. Jij ook?

wordt vervolgd...

Reactie toevoegen

U bent hier