h

Nieuws van de afdeling

21 februari 2008

Commissie lyrisch over plan ijsbaan/skeelerbaan

Het plan van ijsvereniging ‘de Greb’, om de locatie van de huidige ijsbaan in functie te laten verbreden, is op dinsdag 19 februari goed ontvangen in de commissie Welzijn. De locatie zal volgens dit plan, ook gebruikt kunnen worden als skeelerbaan op tijden dat het niet vriest. Ook zal de ijsbaan/skeelerbaan beschikbaar zijn als evenemententerrein.

Lees verder
21 februari 2008

Geen denken aan intensieve woningbouw tussen Veenendaal en Achterberg

In de commissie Stad van maandag 18 februari is het ‘tweede tussenproduct structuurvisie’ behandeld. In dit stuk wordt er uitgekeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor de gemeente Veenendaal. Een van de genoemde mogelijkheden, namelijk het gebied tussen Veenendaal en Achterberg stuitte op hevige weerstand van een aantal partijen – waaronder de SP. Het college van Burgemeester en Wethouders wil onderzoeken of er op deze locatie 5000
woningen gebouwd kunnen worden.

Lees verder
21 februari 2008

VUILNISMANNEN: "We worden belazerd!"

De delegatie vuilnismannen die op 12 februari te gast was op het fractieoverleg van de SP, heeft laten weten dat ze weinig heil zien in de overgang van de afdeling 'Reiniging en Tractie' naar Afvalcombinatie De Vallei (ACV). Ze zijn ontstemt dat de belofte dat ze ambtenaar zouden blijven niet wordt nagekomen. De vuilnismannen zien dat als een van de leugens in een lange reeks: "We worden belazerd," zeggen ze.

Lees verder
15 februari 2008

Schriftelijke vragen over Mosquito

Pottjewijd: “Jongeren zijn geen insecten.”

Schaduwraadslid Jaap Pottjewijd heeft namens de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college over de Mosquito, een zoemapparaat dat wordt ingezet om hangjongeren weg te pesten. Volgens de firma Rhine Group beschikt de gemeente over zo’n apparaat. Het toepassen van de Mosquito is omstreden.

Lees verder
11 februari 2008

UMTS-masten

Als SP- Veenendaal maken wij ons al enige tijd zorgen over het gebruik van UMTS- masten. Er zijn diverse gemeenten die het plaatsen van deze masten niet toestaan, voordat er onomstotelijk bewijs is dat ze niet schadelijk zijn. De gemeente Veenendaal behoort hier niet toe, evenals het CLV. Het CLV gaat voor het geld, je zou bijna kunnen zeggen dat het geld belangrijker is, dan de gezondheid van de kinderen, voor het CLV.

Lees verder
8 februari 2008

BREUR: "Prettig gesprek met de Wethouder."

SP-fractievoorzitter Jan Breur heeft een gesprek gehad met Wethouder Jaap Pilon over het Jongeren Ontmoetings Plekken (JOPs). Er zijn ideeën uitgewisseld over de toekomst van JOPs, nadat de JOP aan de Pionier verwijderd moest worden vanwege extreme overlast. Breur spreekt van een prettig gesprek.

Lees verder

Pagina's

U bent hier