h

Nieuws van de afdeling

13 oktober 2006

Platform Veenendalers Voor Vrede opgericht

Enkele weken geleden is platform ‘Veenendalers Voor Vrede’ opgericht en actief met de voorbereidingen om een vredesdemonstratie in Veenendaal te houden naar aanleiding van de oorlog in Libanon. Hoewel deze oorlog momenteel in een staakt het vuren bevindt is het wankel en daarnaast gaat onze hoop ernaar uit dat er duurzame vrede komt. Niet alleen vrede in Libanon, maar over de hele wereld!

Lees verder
13 oktober 2006

Politiek neemt RuimBaan in bescherming

VEENENDAAL - Het plan van het Veenendaalse college om het werkgelegenheidsproject RuimBaan te staken is gisteravond tijdens een rumoerige vergadering verijdeld.

Lees verder
12 september 2006

Gemeente nalatig in publicatie over kunstwerken

Hoewel de SP groot voorstander is van kunst en cultuur, wil de partij toch opheldering over het kunstproject “Boven Tafel”, waarbij fotoborden van verschillende maten aan diverse gevels in het Franse Gat worden gehangen. Slechte communicatie vanuit de gemeente zorgt ervoor dat bewoners hun bezwaren niet op tijd hebben kunnen indienden. De SP trekt met schriftelijke vragen aan de rem.

Lees verder
31 augustus 2006

Aandeelhouders Hydron toch akkoord met fusie

Tijdens een besloten aandeelhoudersvergadering in de bossen van Soestduinen hebben de aandeelhouders van Hydron Midden-Nederland, ondanks een pleidooi van de gemeenten Utrecht en Hilversum voor uitstel, besloten om toch akkoord te gaan met de fusie van Hydron Midden-Nederland, Hydron-Flevoland en Vitens.

Lees verder
5 juli 2006

KRITIEK VVD OP ESCAPE ONTERECHT

Op de valreep voor het zomerreces heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college rondom jongerencentrum Escape. De liberalen vragen of het college op de hoogte is dat de Escape een poppodium zou ‘organiseren’, en zien hierin aanleiding om voor te stellen om het Jongerencentrum te verkopen aan een marktpartij. Hiermee halen zij zich de woede op de hals van de SP, die de ontwikkelingen rondom Escape juist toejuicht.

Lees verder
22 juni 2006

Commentaar SP op kadernota welke vandaag behandeld wordt

Er is in het presidium van afgelopen maandag gevraagd of we ons strikt aan de gestelde tijd van 10 minuten per fractie willen houden. Om deze reden zal ik het college niet te uitvoerig complimenteren met de voor ons liggende kadernota. Te meer omdat ik van mijn partijgenoten uit de commissie werk heb vernomen dat Wethouder van Maanen erg verlegen wordt van complimenten van de SP.
Feit is wel, dat er een zeer degelijke kadernota ligt. Daar wil ik het graag bij laten… wat de complimenten betreft. De kadernota is zeer degelijk, maar helaas niet perfect.

Lees verder

Pagina's

U bent hier