h

TERUGBLIK: Actiejaar 2020

31 december 2020

TERUGBLIK: Actiejaar 2020

Foto: SP Veenendaal

(niet) Anders dan andere jaren...

De coronacrisis hakte erin. Ons dagelijkse leven werd dit jaar radicaal omgegooid: alles moest anders. Ook de werkwijze van de SP. Want in de straten en onder de mensen zijn was slechts beperkt mogelijk.

Wat echter onveranderd bleef was onze drive om ons in te zetten voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

We blikken terug...

Onderwijs

Staking en solidariteit

Foto: SP Veenendaal

Op 30 en 31 januari staakten de leerkrachten in het primair onderwijs. Ook in Veenendaal deden diverse docenten mee aan de protesten voor structurele oplossingen voor het lerarentekort en de te hoge werkdruk.
De SP staat achter de onderwijzers. Die week bezocht de partij verschillende scholen, om hen chocolaatjes te brengen als bedankje voor het belangrijke werk dat zij doen.


Wonen

GFE-zuilen in Hoogbouw

Foto: SP Veenendaal

Begin dit jaar waren vrijwilligers van de SP actief bij hoogbouw op verschillende plekken in Veenendaal. Ze gingen langs de deuren om handtekeningen op te halen voor een GFE-zuil. Als minimaal de helft van de bewoners van een hoogbouwcomplex hiervoor tekent, plaatst de gemeente een zuil bij dat gebouw voor Groente, Fruit en Etensresten.

Foto: SP Veenendaal

Waar dat lukte, was een feestje op z'n plaats. Want de voorwaarden om je groente, fruit en etensresten gescheiden te kunnen aanbieden zijn onnodig ingewikkeld als je in hoogbouw woont. Met het verzamelen van de handtekeningen onderscheidt de SP zich van de andere partijen: waar die drempels opwerpen, maakt de SP juist dingen mogelijk.

Woningsdag

Foto: Baukje Hiemstra

Op maandag 27 april, Koningsdag (dit jaar omgedoopt tot Woningsdag), ging in heel Nederland de actie tegen huurverhogingen van start. Zo ook in Veenendaal. Op een aantal plaatsen had de SP posters verspreid, die mensen op konden hangen: de vlag uit en de poster voor het raam.

Open brief: stop de huurverhoging

Foto: SP Veenendaal

Een kleine maand later schreef SP Veenendaal een open brief aan alle Veense verhuurders. Via deze brief wilde de SP hen dringend verzoeken om af te zien van de geplande jaarlijkse huurverhoging. Van verschillende verhuurders kregen wij een reactie.

Red de Dennenlaan

Foto: Actiecomité Red de Dennenlaan

Een groep bewoners van de maisonettes aan de Dennenlaan zijn in actie gekomen tegen de geplande sloop van hun woningen. Elders in Veenendaal zijn er niet of nauwelijks betaalbare woningen te vinden, en in tijden van corona is een huizenjacht al helemaal moeilijk. Bovendien worden deze woningen in het 'Cultuurhistorische Waardenplan' van de gemeente omschreven als typologisch bijzonder. De maisonnettes zijn een uniek stukje geschiedenis, waar je zuinig op moet zijn.
De SP steunde deze actie. Op 6 mei schreef Tilmann van Loo vanuit historisch oogpunt een open brief over het behoud van deze bijzondere huizen. De petitie van het actiecomittee was via onze site te bereiken. En in de gemeenteraad vroeg de SP regelmatig aandacht voor het gebrek aan betaalbare woningen - en voor het historische karakter van de Dennenlaan.

Prinsjesdag: Foto-actie

Foto: SP Veenendaal

Ondanks de vele protesten en een drietal aangenomen moties in de Eerste Kamer, presteerde minister Ollongren het om in juni de huren te laten stijgen. Het CBS berichtte dat de huren in zes jaar nog nooit zo hoog gestegen waren als nu. Dit bericht heeft rond Prinsjesdag heel veel huurders in actie gebracht. Ook in VeenendaalHuurders en hun medestanders fotografeerden zich met teksten, waarin zij zich uitspreken tegen de huurverhoging. Deze foto's plaatsten zij op sociale media, zoals Facebook, Twitter en Instagram.


Werk en inkomen

Dag van de vitale arbeid

Foto: SP / SP
Foto: Peter van de Rovaart

Het is behelpen in corona-tijd, nu bijeenkomsten niet meer mogelijk zijn. Maar in aangepaste vorm hield de SP 'gewoon' haar jaarlijkse actie op de Dag van de Arbeid. Dit jaar staan de vitale beroepen centraal, en riep de SP 1 mei uit tot 'Dag van de Vitale Arbeid'.

Actiedag voor het supermarktpersoneel

Foto: SP Veenendaal

SP Veenendaal heeft bezoekers van de Albert Heijn op zaterdag 11 juli gevraagd waar zij vinden dat de gemaakte winst naartoe moet gaan. Ahold, het moederbedrijf van AH en bol.com, maakte tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis 48% meer winst dan dat jaar ervoor. Dit komt neer op een bedrag van 645 miljoen euro. Terwijl vele supermarktmedewerkers harder moesten werken om ervoor te zorgen dat de schappen gevuld bleven, kregen zij geen hogere beloning.

Verhoging minimumloon

Foto: SP Veenendaal

Het minimumloon is zo laag dat je er amper van kunt rondkomen en dat je het met allerlei toeslagen op de been gehouden moet worden. Dat kan anders en beter! zegt de SP. Het minimumloon moet omhoog naar 14,00.euro. De SP-Krant, waarin dit werd bepleit, is coronaproof verspreid door Veenendaal en uitgedeeld in het centrum.
Eerder verspreidden wij de Pensioenkrant, en later ook nog onze jaarkrant: Veenendaal SP.eciaal.

Dag van de Armoede

Foto: Baukje Hiemstra

Zaterdag 17 oktober was het de Dag van de Armoede. De SP heeft hiervoor corona-proof aandacht gevraagd in het centrum van Veenendaal. Gehuld in sandwichborden deelden vrijwilligers kranten uit aan het winkelende publiek.

Inzameling voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire

Foto: SP Veenendaal

Terwijl in de Tweede Kamer de verhoren over de Toeslagenaffaire in volle gang waren, werd er in Veenendaal aandacht aan de zaak besteed. De SP ondersteunde een inzamelingsactie, en kwam in de gemeenteraad op voor de slachtoffers van deze affaire. Veense ouders die getroffen zijn door de Toeslagenaffaire, hoeven niet bang te zijn dat hun schadevergoeding wordt afgepakt door de gemeente.  En de inzamelingsactie bracht zo'n €55.000,- op.


Zorg

Dag van de Verpleging

Foto: AJ Breur

Elk jaar besteedt de SP aandacht aan de Dag van de Verpleging, door een attentie te brengen aan zorgmedewerkers. Dit jaar werd er ook actie gevoerd. Onder het motto "De zorg verdient meer dan alleen applaus!" wil de SP duidelijk maken dat de zorgverleners die applaus krijgen straks niet de rekening van de crisis gaan betalen.

Foto: Peter van de Rovaart

Bij verschillende verzorgings/verpleeghuizen in Veenendaal bezorgden SP'ers een taart - net als bij De Tollekamp in Rhenen. Tevens stonden SP'ers in de Veenendaalse Hoofdstraat met een groot spandoek, waarmee zij voorbijgangers wezen op de petitie #BeloonDeHelden. Op verschillende plekken in Veenendaal en omgeving waren (kleinere) borden geplaatst met de tekst van dit spandoek.

Eerlijke beloning: Meer dan applaus

Foto: SP Veenendaal

Door de  inzet van onze zorgmedewerkers werden veel mensenlevens gered, die anders dreigden kapot te gaan aan het coronavirus. Dat verdient waardering. De SP steunt de zorgmedewerkers in hun wens om meer loon, een lagere werkdruk en meer zeggenschap, en voerde de actie 'Meer Dan Applaus'...

Foto: SP Veenendaal

In Veenendaal werd hiervoor op verschillende manieren aandacht gevraagd. Bijvoorbeeld door te flyeren op - onder anderen - het Bruïneplein...

Foto: SP Veenendaal

...en door middel van posters op de ramen. Terwijl het zorgpersoneel, de SP, en vele sympatisanten zich opmaakten voor de actiedag op 5 september, maakten Tweede-Kamerleden van de coalitiepartijen zich vooral uit de voeten, om maar niet te hoeven stemmen over de gewenste loonsverhoging.

Foto: SP Veenendaal

Op zaterdag 5 september was het zover. De actiedag 'Meer Dan Applaus' voor de medewerkers in de zorg. In verband met corona kon dat niet op de traditionele manier, maar moest het digitaal. Desalniettemin stond het Malieveld vol schoenen.
De schoenen waren het resultaat van een actie van '3 zusters'. Onder het motto: "Wij kunnen niet naar het Malieveld, maar onze schoenen wel," zamelden zij schoenen in. De SP ondersteunde deze inzamelingsactie; ook in Veenendaal. Uiteindelijk zijn er zo'n 80 paar schoenen uit Veenendaal en omstreken naar het Malieveld gegaan - waar ze deel uitmaakten van een totaal van meer dan 5000 paar.

Een schoen voor poen

Foto: SP Veenendaal

Het kabinet weigert echter nog steeds om onze zorgverleners  structureel beter te belonen, terwijl dat hard nodig is. Daarom bracht de SP op 3 december een 'Schoen voor Poen' bij verschillende Veense zorginstellingen. Een symbolische schoen gevuld met Sinterklaas-lekkernijen als hart onder de riem én als blijk van onze grote waardering voor de inzet van de zorgverleners in deze bijzondere tijden. 


Vrede en Recht

 

Herdenking Hiroshima en Nagasaki

Foto: SP Veenendaal

Op 6 augustus, 75 jaar na 'Hiroshima' verzamelden vrijwilligers van de SP zich bij de entree van de Hoofdstraat in Veenendaal. Hier werd een spandoek uitgerold: "Nooit meer Hiroshima, nooit meer Nagasaki". Met dit spandoek trokken zij door het centrum van Veenendaal en hielden halt op verschillende markante plaatsen.

Vredesdag 2020

Foto: Veenendalers Voor Vrede

Op maandag 21 september was het de Internationale Dag van de Vrede. Ook in Veenendaal is er aandacht besteed aan deze dag: Vredes Initiatief Veenendaal en Veenendalers Voor Vrede organiseerden een vredesmaaltijd en wandeling. Het thema dit jaar was 'verbinding'. 

#VeenendalersVoorVrede

Foto: Veenendalers Voor Vrede

Vanwege de lockdown was het echter niet mogelijk om de jaarlijkse kerstmars van Veenendalers voor Vrede te laten plaatsvinden. In plaats daarvan werden Veenendalers opgeroepen hun vredes-kerstwens te plaatsen op social media. De inzendingen zijn HIER te bekijken. Een selectie ervan is uitgezonden op MidlandFM.
De SP heeft haar 'zendtijd' op de digitale reclameborden beschikbaar gesteld voor een vredeswens van 'Veenendalers voor Vrede'.


Diversen

Valentijnsactie

Foto: SP Veenendaal

Ter ere van Valentijnsdag heeft TEAM SP op 14 februari chocolaatjes uitgedeeld op het Bruïneplein. Aan de chocolaatjes zat een kleine, doch belangrijke boodschap bevestigd...

Foto: SP Veenendaal

Internationale Vrouwendag

Foto: SP Veenendaal
Foto: SP Veenendaal

Zoals elk jaar besteedde SP Veenendaal aandacht aan Internationale Vrouwendag. Rond deze dag heeft de partij diverse activiteiten georganiseerd; online en offline. Naast de jaarlijkse bloemengroet is er dit jaar ook een 'Ladies Night' georganiseerd, en op de website veenendaal.sp.nl was er volop aandacht voor Internationale Vrouwendag.


Corona-Acties

Bedankt, kanjers!

Foto: Baukje Hiemstra

In verband met corona organiseerde de SP verschillende bedank-acties om de harde werkers in essentiële beroepen in het zonnetje te zetten. Zo kregen onder andere thuiszorgmedewerkers, BOA's en agenten een bak met lekkers als waardering voor hun inzet in deze pandemie.

Kaartenactie

Foto: Yolande de Meer

Door de oproep om afstand te houden en zoveel mogelijk binnen te blijven, lag voor een aantal mensen eenzaamheid op de loer. De SP stuurde kaartjes naar die mensen, om te laten weten dat er aan hen gedacht werd. Op het kaartje van de SP stonden tevens de contactgegevens van de hulpdienst, zodat mensen die het kaartje ontvangen wisten waar ze hulp kunnen krijgen; mocht dit nodig zijn.

Voor de ondernemers

Foto: Peter van de Rovaart

De coronacrisis raakt Veenendaalse ondernemers hard. Daarom roept de SP Veenendalers op om vooral lokaal in te kopen. De partij benutte een fotomoment in het kader van 'Veenendaal Verenigt' om die boodschap uit te dragen.

Hartenlijnen

Foto: Jan Breur

Ook organiseerde de SP de actie 'hartenlijnen' om elkaar een hart onder de riem te steken. Een slinger van liefde om te laten zien dat het virus van de liefde sterker is dan dat van corona sierden verschillende ramen in Veenendaal op. Op onze Facebookpagina is hierover een leuk filmpje te bekijken.


Rhenen

Het grondgebied van SP-afdeling Veenendaal (en omstreken) beslaat onder andere ook Rhenen. Hier is Rabia Bayma één van de drijvende krachten.

Foto: Baukje Hiemstra

Het afgelopen jaar was zo ondermeer actief voor de zorgmedewerkers,

Foto: SP Rhenen

supermarktpersoneel

Foto: SP Rhenen

en betaalbaar wonen.


Another year over...

Het was dit jaar niet gemakkelijk om acties te voeren. De straten ingaan, onder de mensen komen. Het lag allemaal wat ingewikkelder in 2020.
Bijeenkomsten, zoals de thema-avond over de energietransitie en ons jaarlijkse Novemberdebat konden niet doorgaan, en voor de vredesmars moest een digitaal alternatief worden gevonden.
Desalniettemin hebben we onze schouders eronder gezet. En dat blijven we doen. Voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Want...

overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde!

De beste wensen voor 2021!

Zie ook:

Reacties

Een mooie en goede verzameling van gebeurtenissen en acties, ondanks Corona hebben we veel gedaan!

Reactie toevoegen

U bent hier