h

De mensen van 2020

29 december 2020

De mensen van 2020

Foto: SP Veenendaal

Uitzonderlijke mensen in een uitzonderlijk jaar

2020 stond in het teken van Corona. Daarom was het een ander jaar dan anders. In dit bijzondere jaar vielen een aantal bijzondere mensen op. Wij zetten ze graag nog even in het zonnetje.

Simon Timmerman

Foto: Jan Breur

Simon Timmerman (links) nam begin dit jaar afscheid als voorzitter van COC Midden-Nederland. Voor zijn inzet werd geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Onlangs werd hij benoemd tot voorzitter van Stichting Roze zaterdagen.
De afgelopen jaren is Timmerman verschillende malen naar Veenendaal gekomen: toen de regenboogvlag voor het eerst werd gehesen, voor het ondertekenen van het Regenboog Stembusakkoord, en als deelnemer aan het Novemberdebat 2019, waar hij namens COC Midden-Nederland de Veenendaal-verklaring ondertekende.
Fractievoorzitter Jan Breur was namens SP Veenendaal aanwezig bij het 70-jarig jubileum van COC Midden-Nederland; waar Timmerman's afscheid plaatsvond.

Yolande de Meer

Foto: Jan Breur

Yolande de Meer (links) is in de loop de jaren uitgegroeid van een 'dame in nood' tot een zeer gewaardeerd SP-lid. De dichte deuren waar ze bij de gemeente tegenaan liep, maakten dat zij 'Koffie, Cake & WMO' opzette. Ze zocht hierbij de samenwerking met de SP, waarvan ze lid werd. In 2019 werd zij lid van het afdelingsbestuur en stond zij op de kandidatenlijst van de SP voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ook ondersteunt ze de gemeenteraadsfractie, en is ze onderdeel van de Hulpdienst. Haar inzet werd in januari van dit jaar beloond met de Nico van Ginkel-prijs.

Jan Breur

Foto: SP Veenendaal

Omdat Jan Breur vorig jaar vader is geworden van Tobias, kreeg hij begin dit jaar de felbegeerde SP-romper op de nieuwjaarsreceptie annex ledenbijeenkomst van SP Veenendaal. Als lid van de agendacommissie van de gemeenteraad kreeg hij dit jaar de corona-pandemie voor zijn kiezen, waardoor hij het vergaderschema om moest gooien en regelmatig moest beslissen of een vergadering in fysieke vorm kon plaatsvinden of digitaal moest. Bij digitale vergaderingen moest hij het geluid van de SP regelmatig delen met een nieuwsgierige Tobias.
Ondertussen bleef hij zich onvermoeibaar inzetten voor betaalbare zorg en tegen discriminatie. En hij stak zijn nek uit voor het pleidooi om 500 kinderen uit de hel van Moria te halen. Zijn Algemene Beschouwingen waren, vanwege de coronacrisis, dit jaar gehouden in de vorm van een filmpje.

Suzanne Vorstenbosch

Foto: SP Veenendaal
Een betrekkelijk nieuwe kracht in TEAM SP, maar wel gelijk goed actief.
Suzanne Vorstenbosch bezocht leerkrachten met een aardigheidje, om hen te steunen in hun strijd voor fatsoenlijk loon en arbeidsomstandigheden. Ze hielp bij het inzamelen van handtekeningen om hoogbouw te voorzien van groencontainers. En ze leverde met regelmaat input aan de gemeenteraadsfractie. Toen de coronapandemie toesloeg en beperkingen van kracht gingen, zagen we Suzanne een stuk minder. Maar hopelijk kan ze volgend jaar weer op volle kracht meedoen.

Amir el Itejawi

Foto: Veenendalers Voor Vrede

Amir el Itejawi gaf namens Hoorcafé Veenendaal een presentatie op een beeldvormende avond voor de Gemeenteraad. Daags erna ging de eerste gedeeltelijke lockdown in - en werd het stil in de raadszaal.
Op de Internationale Dag van de Vrede, in september, droeg hij een gedicht voor tijdens de Walk of Peace.
Toen de Lokale Inclusie Agenda werd vastgesteld in de gemeenteraad, deed Amir nog enkele tips van de hand ter bevordering van inclusie voor doven en slechthorenden.

Toke van de Rovaart

Foto: Veenendalers Voor Vrede

Het motto van SP Veenendaal is: "Overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde." Als er één persoon naar de motto leeft, is het wel Toke van de Rovaart. Er is geen actie die ze overslaat. Aardigheidjes voor zorgpersoneel, leerkrachten, vrouwen. Handtekeningen voor GFE-zuilen. Gedichten voor vrede. En tal van vrolijke schrijfseltjes op het SP Veenendaal Weblog.
Dit jaar werd Toke's monterheid gedeeld met heel Nederland; ze verscheen op het televisieprogramma 'Even tot hier' van Jeroen Woe en Niels van der Laan.

Gert-Jan Kats

Foto: Gemeente Veenendaal

De raadsvergadering van februari was de laatste die plaatsvond in raadszaal voordat de coronamaatregelen ervoor zorgden dat het voortaan digitaal moest. Hierdoor kon de verjaardag van Burgemeester Kats (links) nog net gevierd worden, met taart en een bloemetje.
Kats moest dit jaar de rechtse roep om het politiewerk aan BOA's over te laten weerstaan. Maar zijn belangrijkse activiteit was echter het optreden in de coronacrisis. Veenendalers op het hart drukken om afstand te houden, en hen tegelijk perspectief bieden op betere tijden.

Maud Smit

Foto: Gemeente Veenendaal

Kinderburgemeester Maud Smit was een bijzonder goede hulp voor 'grotemensenburgemeester' Kats. Ze maakte verschillende filmpjes met tips voor kinderen hoe ze de coronacrisis door kunnen komen en wat ze kunnen doen voor ouderen.
Later dit jaar gaf ze het kinderburgemeestersstokje door aan Hugo Wennekes. Bij haar afscheid klonken volop lovende woorden.

Jan van Zanen

Foto: SP Veenendaal

Als burgemeester van Utrecht stond Jan van Zanen (rechts) aan het hoofd van onze Veiligheidsregio. Om de coronamaatregelen te kunnen handhaven, heeft hij als voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht een noodverordening ingesteld.
Maar zijn functie heeft ook leuke kanten. Hij was spreker op het 70-jarige jubileum van COC Midden-Nederland. In zijn speech besteedde hij onder andere aandacht aan YouTuber Nicky Tutorials die zich eerder die week genoodzaakt voelde om uit de kast te komen als transgender vrouw: "Nicky kreeg gelukkig veel steun voor iets wat heel normaal zou moeten zijn."
Later dit jaar verruilde hij het burgemeesterschap van Utrecht voor dat van Den Haag; hij werd opgevolgd door Sharon Dijksma.

Rabia Bayma

Foto: SP Rhenen

Het grondgebied van SP-afdeling Veenendaal (en omstreken) beslaat onder andere ook Rhenen. Hier is Rabia Bayma één van de drijvende krachten.
Het afgelopen jaar was zo ondermeer actief voor de zorgmedewerkers, supermarktpersoneel en betaalbaar wonen.

Emile Roemer

Foto: Bacharci
Eind 2017 nam Emile Roemer (links) afscheid als fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Kort daarna werd hij waarnemend burgemeester in Heerlen; een functie waarvan hij dit jaar afscheid nam. Maar... hij blijft actief!
Inmiddels is hij aangesteld als waarnemend burgemeester van Alkmaar.
Bovendien is hij voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten en onafhankelijk adviseur Verbetering Kwaliteit Rijschoolbranche.

Elly Dijkstra

Foto: Veenendalers Voor Vrede

Door de coronacrisis konden de activiteiten in de Vredesweek dit jaar bijna geen doorgang vinden. Maar Elly Dijkstra van Vredes intitiatief Veenendaal liet zich niet uit het veld slaan. Ze zocht de samenwerking met Veenendalers Voor Vrede, en zodoende kon er op Wereldvrededag alsnog een vredesmaaltijd en -wandeling worden georganiseerd. Geen hele vredesweek, maar in ieder geval een activiteit. Coronaproof en wel.

Sietse van der Bij

Foto: SP Veenendaal

Het jaar begon goed voor Sietse van der Bij (rechts): hij werd uitgeroepen tot Sportclubheld van het jaar. En daarna ging het alleen nog maar beter!
Hij behaalde een finaleplaats met zijn Willem Drees Lezing, die hij zou hebben voorgedragen op een thema-avond over de Energietransitie (die helaas door de coronacrisis niet kon doorgaan). Het beste nieuws vond echter plaats in augustus, toen hij vader werd van Milan.
Ondertussen bleef hij volop actief voor de gemeenteraadsfractie. Talloze malen stak hij zijn nek uit voor betaalbaar wonen. Als 'tech boy' van de fractie zorgde hij bovendien een digitale vergaderruimte voor het fractieoverleg.

Baukje Hiemstra

Foto: SP Veenendaal

Het is niet makkelijk, als je de actiefste partij van Veenendaal aanvoert, en een pandemie tal van activiteiten onmogelijk maakt. Maar Baukje Hiemstra stak juist de handen uit de mouwen. Ze organiseerde bedankt-acties, kaartenacties, slingeracties en posteracties. Toen de maatregelen versoepeld werden organiseerde ze samen met Elly Dijkstra een coronaproof activiteit in de vredesweek. En ze nam het initiatief om de hulpdienst ook praktische zaken te laten oppakken, om zo mensen die onthand zijn door de coronacrisis tot hulp te zijn. Rond prinsjesdag zette ze een online-actie op voor betaalbaar wonen.
Voor haar onuitputtelijke inzet ontving zij tijdens de zomerafsluiting namens de afdeling een bloemetje.

Hugo Wennekes

Foto: Gemeente Veenendaal

Vanwege de coronacrisis was de verkiezing voor de kinderburgemeester uitgesteld. Hierdoor kon Maud Smit (rechts) nog iets langer aanblijven, maar op 15 oktober gaf ze toch het stokje door aan Hugo Wennekes (midden).
Met zijn verkiezing is Hugo de tweede kinderburgemeester van Veenendaal.
De kinderburgemeester ondersteunt de burgemeester en wethouders bij ceremoniële gelegenheden, zoals Koningsdag, de Avondvierdaagse of de opening van een speeltuin. De kinderburgemeester wordt jaarlijks door kinderen van een van de Veenendaalse basisscholen gekozen.
Hugo blaakt van ambities. Zo wil hij graag dat de skatebaan wordt vernieuwd of opgeknapt, zodat deze veilig is voor kinderen. Iets waar de SP ook al een tijd voor knokt.

Sandra Beckerman

Foto: Cor van Londen

Het in Veenendaal opgegroeide Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman stond dit jaar in het middelpunt van verschillende acties voor betaalbaar wonenOndanks de vele protesten en een drietal aangenomen moties in de Eerste Kamer, presteerde minister Ollongren het om in juni de huren te laten stijgen. Dit heeft heel veel huurders in actie gebracht. Ook in Veenendaal.
Er was onder andere een posteractie, een online petitie, een social media campagne en een e-mailactie - en ondertussen bond Sandra in de Tweede Kamer de strijd aan met minister Ollongren en de onwillige coalitie.
Daarbij schuwde ze niet haar emoties te tonen. Want, zo zei ze deze zomer in een interview met Jan Hoedeman: "Ik hoef niet te bewijzen dat ik rationeel kan zijn. Ik heb een proefschrift geschreven."

Dylan Lochtenberg

Foto: Sietse van der Bij

We zijn het vaak niet eens met wethouder Dylan Lochtenberg (rechts), maar we zijn ook niet te beroerd om complimenten uit te delen als die op zijn plaats zijn. Bijvoorbeeld als hij doortastend optreedt.
De SP stelde in oktober, mede namens ChristenUnie, Denk, GroenLinks, PvdA en CDA voor om de minima van gratis mondkapjes te voorzien. Wethouder Lochtenberg gaf aan dat hij dat een goed idee vond. Zelfs zo'n goed idee dat hij het formele verzoek in de raadscommissie niet af had gewacht, maar al eerder aan de slag was gegaan. De mondkapjes zijn reeds beschikbaar in het aanbod van de minimaregelingen.

Sanne Heymann

Foto: In de Buurt / indebuurt.nl

Sanne Heymann is blogger, vlogger, presentator, actrice en initiatiefnemer van creatieve evenementen. We kennen haar vooral van 'Landjepik' dat het stadsstrand verzorgde, maar haar CV is vele malen uitgebreider. Dit jaar bracht ze een boek uit: 'Van Blauwkous tot Wolpoes'; te verkrijgen in de betere Veense boekhandel.

Nico van Ginkel

Foto: Aart Aalbers / Twitter

Oer-Veens en Oer-socialistisch. Onze eigen Nico van Ginkel (voorgrond).
Jarenlang diende hij trouw als penningmeester van de club en stond vooraan bij allerhande acties. En nu nog kan je altijd een beroep op hem doen. Dit jaar haalde hij het nieuws als lid van de initiatiefgroep 'dit kan beter', die het onderhoud van de Oude Begraafplaats aan de Kostverloren wil verbeteren. Hij mocht hiervoor de openingshandelingen verrichten.
Ook was hij aanwezig bij de herdenking die SP Veenendaal organiseerde in het kader van 75 jaar Hiroshima en Nagasaki.

Renske Leijten

Foto: Jan Breur

Tweede-Kamerlid Renske Leijten is woordvoerder financieën namens de SP. Samen met CDA'er Pieter Omtzigt leverde ze de belangrijkste politieke prestatie van vorig jaar: het blootleggen van de toeslagenaffaire. Maar met het blootleggen ervan was de soap nog niet voorbij. Ze was lid van de parlementaire ondervragingscommissie die de daders van dit onrecht het vuur aan de schenen legde. In het rapport van deze commissie hoe verrot de rechtsstaat is. En de beerput blijkt alsmaar dieper.
Renske's strijd gaat door. Ondertussen is dit jaar voor de tweede keer een inzamelingsactie georganiseerd door gedupeerde ouders, voor hun lotgenoten. De actie leverde dit jaar €55.000,- op.


Dit zijn de namen...

Foto: SP Veenendaal

Dit zijn de namen die opvielen in 2020. Zijn we mensen vergeten? Of zijn er namen die we in 2021 in de gaten moeten houden? Laat het ons weten, door hieronder een reactie achter te laten.

Reactie toevoegen

U bent hier