h

Nieuws van de afdeling

20 april 2007

Symboolpolitiek niet altijd slecht

Brede motie als signaal naar Den Haag

De gemeenteraad van Veenendaal heeft een motie van ChristenUnie, CDA, SGP, Groenlinks en SP aangenomen, waarin het college van burgemeester en wethouders verzocht wordt een brief te schrijven naar het kabinet. In die brief moeten de zorgen worden kenbaar gemaakt dat, bij de taken die de gemeenten op hun bordje krijgen, onvoldoende financiële middelen worden vrijgegeven door de rijksoverheid. De overige partijen, Lokaal Veenendaal, PvdA en VVD stemden tegen de motie, en beschimpten deze als zijnde symboolpolitiek. Iets wat volgens SP-fractievoorzitter Breur helemaal niet erg hoeft te zijn.

Lees verder
20 april 2007

SP herziet mening over motie CU

Steekhoudende argumenten overtuigend

De Veenendaalse SP heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 april haar mening over een motie van de ChristenUnie herzien. De ChristenUnie wilde regels omtrent het ruimen van graven vastleggen, om er zo voor te zorgen dat het ruimen van graven op een respectvolle wijze zou gebeuren. Aanvankelijk ging de SP uit van vertrouwen, en zag de noodzaak van de motie niet. Maar na een pittige discussie stemde de SP toch in.

Lees verder
20 april 2007

Kabinet wil Europese Grondwet redden

Het kabinet wil de Europese Grondwet, in 2005 bij referendum door Nederlanders naar de prullenbak verwezen, op hoofdlijnen behouden. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken, in bezit van De Pers.

Lees verder
19 april 2007

Krachtig protest thuiszorgers

Pilon: ‘CMD loopt voor de troepen uit’

Lees verder
9 april 2007

Handtekeningenactie Irak in centrum Veenendaal

De Veenendaalse SP heeft afgelopen zaterdag een handtekeningenactie gehouden in het centrum van Veenendaal. Dit, ter ondersteuning van het burgerinitiatief om een onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse steun in de oorlog tegen Irak. Volgens de SP is het hoog tijd dat er in Nederland volledige openheid van zaken wordt gegeven hierover.

Lees verder
6 april 2007

Bich-Bich: “Kritisch rapport Rekenkamercommissie”

Fatima Bich-Bich heeft in de commissie Werk van 5 april haar complimenten uitgesproken richting de Rekenkamercommissie. Deze heeft bij het opstellen van een rapport over IW4 (de sociale werkplaats) een kritische houding aangenomen, waardoor er goed duidelijk wordt wat er verbeterd dient te worden. Ook de aanbevelingen liegen er niet om.

Lees verder

Pagina's

U bent hier