h

Nieuws van de afdeling

19 november 2008

Planschade ontzegd aan buurman Silhouet

De bewoner van het pand aan de Valleistraat, waarnaast het Silhouet is verrezen, heeft geen recht op planschadevergoeding. Daartoe heeft een raadsmeerderheid besloten. Een amendement (wijzigingsvoorstel) van VVD, SGP, Lokaal Veenendaal, GroenLinks en SP bracht daar geen verandering in.

Lees verder
19 november 2008

Belastingvrijstelling dode mus?

Volgens Wethouder van Maanen (VVD, Sociale zaken) kan de motie van de SP, die bij de kadernota unaniem is aangenomen, niet worden uitgevoerd. In de motie vroeg de SP om ondernemers, die op bijstandsniveau leven, vrij te stellen van gemeentelijke belastingen.

Lees verder
19 november 2008

Ontslagprocedure directeur IW4 niet nader onderzocht

Er komt geen onderzoek naar de ontslagprocedure van de directeur van IW4, die eerder dit jaar het veld moest ruimen. Een initiatiefvoorstel hiervoor, van de ChristenUnie en de SP, kreeg geen steun van de andere partijen.

Lees verder
19 november 2008

Geen stemming, wel beweging (2): Wachtlijsten WSW

Behalve de 'stroopwafelmotie' is ook het initiatiefvoorstel van de SP en anderen niet in stemming gebracht. Zowel de indieners als de tegenstanders van het voorstel zijn het er over eens dat het College nu aan zet is.

Lees verder
19 november 2008

Geen stemming, wel beweging (1): De stroopwafelmotie

De 'stroopwafelmotie' die de SP, samen met Lokaal Veenendaal, indiende om financiele drempels voor sociale cohesie, in de vrom van leges, weg te nemen is niet in stemming gebracht. Veel raadsfracties zagen alweer teveel beren op de weg om direct in te stemmen.

Lees verder
19 november 2008

Kaartje duurder en nog steeds geen fatsoenlijk buitenbad

Wat het College betreft, wordt het buitenbad van Zwembad 'De Vallei' niet uitgebreid. Uitbreiding zou de exploitatie van het zwembad niet dekkend kunnen maken. Wel gaan de toegangsprijzen voor het zwembad omhoog. Een slechte ontwikkeling, vindt de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier