h

Nieuws van de afdeling

5 januari 2008

Coalitiepartijen blunderen in Lantor-kwestie

Coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en Lokaal Veenendaal hebben geblunderd toen zij in de gemeenteraad van september een amendenement (wijzigingsvoorstel) indienden op de collegeplannen over de verwerving van het Lantorterrein. Het college stelde voor om de zaak in eerste instantie langs de minnelijke weg te laten lopen en onteigening als laatste redmiddel in te zetten. Ze werden echter in de wielen gereden door hun eigen partijen in de gemeenteraad, die het allemaal niet snel genoeg ging en meteen over wilde gaan tot deelonteigening met als einddoel gehele onteigening.

Lees verder
19 december 2007

Richten op toekomst RKC

De affaire rond de rekenkamercommissie lijkt tot een einde gekomen. Op de raadsvergadering van 13 december j.l. is er een punt gezet achter de discussie en richt de gemeenteraad zich weer op de toekomst met de rekenkamercommissie.

Lees verder
19 december 2007

Raad akkoord met plan 'nieuwe' gemeentehuis

Na een urenlange discussie heeft de gemeenteraad donderdagavond ingestemd met het voorlopig ontwerp als basis voor de definitieve bouwplannen voor de uitbreiding van het gemeentehuis. De raad wil wel de vinger aan de pols blijven houden en het college moet met regelmaat rapporteren over de voortgang. Er werden veel vraagtekens gezet bij het zogeheten kostenneutraal zijn van de bouwplannen. Bedoeling is dat alle ambtenaren in de toekomst onder één dak komen te zitten, in plaats van zoals nu op drie locaties, te weten het gemeentehuis, het dienstenkantoor aan de J.G.
Sandbrinkstraat en gebouw De Rozenbottel.

Lees verder
14 december 2007

Breur en Van Ginkel bij opening expositie Boogh

Op vrijdag 14 december is de expositie "Zorgen zijn voor morgen, geluk is van vandaag" van clienten van Boogh Activiteiten geopend door wethouder Jaap Pilon op het gemeentehuis. Namens de SP waren fractievoorzitter Jan Breur en penningmeester Nico van Ginkel aanwezig om de kunstwerken te bewonderen.

Lees verder
14 december 2007

SP alleen in strijd tegen eigen bijdrage WMO

Geen steun voor voorstellen

Tijdens de raadsvergadering van 13 december is de WMO-verordening vastgesteld. De SP heeft met een aantal voorstellen een poging gedaan om gebruikers van zorg er niet op achteruit te laten gaan, maar kreeg van de overige partijen en van Wethouder Pilon nul op haar rekest.

Lees verder
10 december 2007

SP kritisch over verordening WMO

De WMO maakt het mogelijk, dat gemeenten een eigen bijdrage kunnen vragen voor voorzieningen, zoals woningaanpassingen. Echter gemeenten zijn hiertoe niet verplicht. De eigen bijdrage regeling zorgt er voor dat er veel verschillen tussen gemeenten zal gaan ontstaan. Waar je in de ene gemeente geen eigen bijdrage voor hoeft te betalen, moet je in een andere gemeente wel een eigen bijdrage voor betalen. Daarnaast zullen de verschillen in hoogte van de eigen bijdrage sterk per gemeente gaan verschillen. Hoge eigen bijdrage kunnen er verder toe leiden dat mensen afzien van de noodzakelijke zorg. De SP vindt dat, dat hoe dan ook voorkomen moet worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier