h

Nieuws van de afdeling

22 juni 2006

Commentaar SP op kadernota welke vandaag behandeld wordt

Er is in het presidium van afgelopen maandag gevraagd of we ons strikt aan de gestelde tijd van 10 minuten per fractie willen houden. Om deze reden zal ik het college niet te uitvoerig complimenteren met de voor ons liggende kadernota. Te meer omdat ik van mijn partijgenoten uit de commissie werk heb vernomen dat Wethouder van Maanen erg verlegen wordt van complimenten van de SP.
Feit is wel, dat er een zeer degelijke kadernota ligt. Daar wil ik het graag bij laten… wat de complimenten betreft. De kadernota is zeer degelijk, maar helaas niet perfect.

Lees verder
14 juni 2006

Reactie SP op de kadernota

In de kadernota worden de grote lijnen voor de begroting uitgezet, dus: waar gaat hoeveel geld naartoe. Net als in het raadsprogramma staan hier de zaken vrij globaal verwoord, en als SP zijn wij hier blij mee omdat er nog ruimte is om constructief mee te denken in het proces. Daarbij is de kadernota zeer zorgvuldig opgebouwd; een knap staaltje werk waar de SP het college mee kan complimenteren!

Lees verder
14 juni 2006

Schriftelijke vragen SP, PvdA en SGP

Een opmerkelijke combinatie van partijen, SP, PvdA en SGP, heeft gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend bij het Veenendaalse college van Burgemeester en Wethouders. Aanleiding hiervoor zijn de stickers die door onbekenden in het centrum van Veenendaal zijn geplakt en waarop teksten met een rechts-extremistische lading te lezen valt.

Lees verder
20 mei 2006

SP geschokt door nieuwe stickergolf

De Veenendaalse SP-afdeling reageert geschokt op de nieuwe golf van racistische stickers die in het centrum van Veenendaal zijn geplakt. Teksten als “Rassenvermenging, massacultuur – geven de doodssteek op den duur” ontsieren tal van lantaarnpalen en prullenbakken. Zelfs gedenktekens aan de Tweede Wereldoorlog zijn niet gespaard gebleven.

Lees verder
4 mei 2006

Grootste winst voor de kleinste fractie

VEENENDAAL - De kleinste fractie in de nieuwe Veenendaalse gemeenteraad ging donderdag in een liefst vijf uur durende vergadering met de grootste winst aan de haal. Waar de ChristenUnie uit teleurstelling om het missen van de collegeboot zowel het raadsprogramma als de overige voorstellen boycotte en SGP en GroenLinks ook al grotendeels mokkend aan de kant bleven staan, daar deed de SP voluit mee.

Lees verder
1 mei 2006

Ongepast lied op aubade koninginnedag

De SP is geschrokken van één van de liederen die door de kinderen van de basisscholen ten gehore is gebracht op de aubade op koninginnedag. De partij vindt het lied ‘Wilt heden nu treden’ volkomen ongepast voor een feestelijke bijeenkomst waar kinderen de hoofdrol spelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier