h

De mensen van 2018

27 december 2018

De mensen van 2018

Foto: SP Veenendaal

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in Veenendaal. Er zijn tal van verhalen, die gemaakt worden door mensen.

Aan het eind van het jaar zetten we de mensen die opvielen nog één keer in het zonnetje.

Sietse van der Bij

Foto: Dhr Bacarki

Sietse van der Bij won de Nico van Ginkel-prijs in januari, ondermeer vanwege zijn inzet voor het Stadsstrand en het ROODSTOCK strandfestival. Ook stond hij op plaats 2 van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen; hij greep net naast een raadszetel. Na de verkiezingen ging hij door als raadscommissielid.

Ria van Londen

Foto: Jan Breur

Ria van Londen begon het nieuwe jaar met het winnen van de 'Oog voor Veenendaal'-prijs. Ook trotseerde ze de kou tijdens de verkiezingscampagne, om mensen ervan te overtuigen SP te stemmen, speelde ze een grote rol in de zorg voor de zieke Erik Ottink, en was ze één van de vier mensen die zich tijdens 'Veenendaal Spreekt' uitsprak tegen de tariefsverhoging voor de schoonmaakhulp in de WMO.

Thijs Robbertsen

Foto: AJ Breur

Thijs Robbertsen is de eerste winnaar van de 'Veense Kei'; een prijs voor jonge Veenendalers die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Veense samenleving of een bijzonder maatschappelijk initiatief nemen. Robbertsen won de prijs dankzij zijn inzamelingsactie van statiegeldflessen, waarvan de opbrengsten gingen naar de Giro555-actie tegen de honger in Afrika. Hij hoopte €100,- op te halen, maar dit werd meer dan €400,-.

Enna van Duinen

Foto: Jan Breur

Enna van Duinen stond op plaats 3 op de kandidatenlijst van de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze lanceerde het initiatief 'stem op een vrouw', en bracht vrouwelijke kandidaten van verschillende partijen samen. Ook zij greep uiteindelijk naast een raadszetel, maar ze ging door als raadscommissielid. Na het overlijden van Erik Ottink kreeg ze zijn Zilveren Tomaat in bewaring.
Helaas zullen we Enna het komende jaar moeten missen; ze verhuist terug naar het Hoge Noorden, om dicht bij haar familie te zijn en zo haar mantelzorgtaak goed waar te kunnen maken.

Emile Roemer

Foto: Bacharci

Is er leven na de politiek? Jazeker!
Emile Roemer had eind 2017 de Tweede Kamer verlaten, maar hij werd al gauw waarnemend burgemeester in Heerlen. Hij werd daarmee de eerste SP-burgemeester in de Nederlandse geschiedenis.
En daarnaast ging hij ook nog een talkshow presenteren voor Feyenoord.
Al met al zit onze Emile niet stil!

Baukje Hiemstra

Foto: Jan Breur

Voor afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra was het een pittig jaar. Ze coördineerde een heftige verkiezingscampagne, en zag haar inzet niet vertaald in winst. Maar bij de pakken neerzitten deed ze niet! Al vrij vlot daarna deed ze mee aan 'Nederland Schoon' in het Franse Gat, en organiseerde ze verschillende activiteiten - waaronder de SP-klimaatstand op het Zomerfestival. Voor de website interviewde ze Cor & Cor, mevrouw Boendermaker en Jannie de Gooijer.

Cor Su

Foto: AJ Breur

Mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje; mensen met een verstandelijke beperking niet. SP'er Cor Su en zijn mede-cursisten van 'Ontdekkingstocht door de democratie' zijn het hier niet mee eens, en protesteerden op verkiezingsdag bij het gemeentehuis om ook hulp te mogen ontvangen bij het stemmen.
Daarnaast heeft Cor, als lid van de Veense G-Band, tal van optredens mogen geven, waaronder op het Amateurkunstfestival.

Lilian Marijnissen

Foto: SP

Lilian Marijnissen is het afgelopen jaar druk geweest. Ze schreef het voorwoord van het boek 'Onze Revolutie' van Bernie Sanders, ze verscheen als hologram op vier plaatsen tegelijk, sprak zich op de aandeelhoudersvergadering van de ING uit tegen de exorbitante salarisverhoging van de topmannen - en organiseerde 'en passant' nog een alternatieve aandeelhoudersvergadering voor de gewone mensen.
Ook sprak ze zich uit voor klimaatrechtvaardigheid: de rekening van klimaat-maatregelen moet niet eenzijdig bij huishoudens liggen - en zeker niet vooral bij de lage- en middeninkomens.
Bij de opening van het parlementaire jaar, bij een speciale opvoring van 'Het Pauperparadijs' in Carré, op de Nieuwe Ledendag, en bij het 10-jarige 'jubileum' van de economische crisis liet ze haar boodschap duidelijk horen: "Het is tijd voor rechtvaardigheid!"

Jan Breur

Foto: AJ Breur

Als lijsttrekker van de SP was Jan Breur overal te vinden in Veenendaal. Tal van debatten heeft hij gevoerd. Uiteindelijk werd hij de enige SP'er die door de Veenendaalse kiezers een zetel in de gemeenteraad kreeg. Tijdens en na de campagne bracht hij ook veel tijd door in Hospice 'Berkenstein', op bezoek bij zijn vriend en partijgenoot Erik Ottink, die hij begin mei naar zijn graf droeg.
Na de zomer had hij het niet minder druk. Terwijl hij voor de schermen streed voor betaalbare zorg, zocht hij achter de schermen naar een nieuwe burgemeester voor Veenendaal. En, als afsluiter van het jaar, organiseerde hij samen met Dick Roodbeen de vredesmars onder de vlag van 'Veenendalers Voor Vrede'.
Ook het komende jaar heeft ook weer volop uitdagingen voor hem in petto; waaronder zijn kandidatuur voor de Provinciale Staten...

Jannie de Gooijer

Foto: Jan Breur

Hoewel ze zoiets in al die jaren daarvoor nog nooit had gedaan, trok Jannie de Gooijer dit jaar maarliefst 2x naar het gemeentehuis om de politieke partijen toe te spreken. De eerste keer over de parkeergelegenheid bij haar flat, de tweede keer over de voorgenomen tariefstijging in de schoonmaakhulp voor de WMO. Met name die tweede keer was bijzonder succesvol: de gemeenteraad stemde unaniem tegen de verhoging.
In een interview liet Jannie weten dat ze totaal niet zenuwachtig was om achter het spreekgestoelte te gaan staan...

AJ Breur

Foto: Enna van Duinen

In januari stond AJ Breur in 'de Lampegiet' als vertegenwoordiger van de actie 'Red ons Stadsstrand', tijdens een semi-openbare bijeenkomst over de toekomst van het stadsstrand. Zijn mening was helder: het stadsstrand moet intact worden gehouden. De raad besloot uiteindelijk anders.
Na de gemeenteraadsverkiezingen werd hij raadscommissielid. In die functie pleitte hij ervoor om kinderen te ontzien van mantelzorgverantwoordelijkheid.

Sandra Beckerman

Foto: Cor van Londen

Het Gronings-Veenendaalse Tweede-Kamerlid bracht in juni een bezoek aan de buurt waar ze opgroeide: het Franse Gat. Hier sprak ze met bewoners over het woongenot en het achterstallige onderhoud in de wijk.
Ook wees ze de Veenendalers op ATAD, de Anti-Tax Avoidence Directive, wat leidde tot schriftelijke vragen van de SP-gemeenteraadsfractie aan het College, wat er weer toe leidde dat Food Valley een brief naar de Tweede-Kamer stuurde waarin zij zich tegen ATAD uitspreekt. De cirkel is rond.
In oktober organiseerde ze in Haarlem een evenement in het kader van Klimaatrechtvaardigheid.

Bert Zittersteijn

Foto: Jan Breur

Bert Zittersteijn was één van de vier dappere Veenendalers die de gemeenteraad toesprak, om een verhoging van het tarief voor de huishoudelijke zorg tegengehouden.
"Het gaat weer over de rug van mensen die chronisch ziek zijn of gehandicapt zijn. Dat vind ik zo jammer; ik denk niet dat wij dat verdienen. En ik weet zeker dat u het daar ook wel mee eens bent," hield hij de raadsleden voor. En zijn woorden kwamen aan: de verhoging is van de baan...

Sanne Heymann

Foto: Jan Breur

Sanne Heymann is al jaren het gezicht van 'Landjepik'; de club die het stadsstrand coördineert. Hieraan komt nu een einde: er gaat gebouwd worden op het stadsstrand - en de mensen van 'Landjepik' beginnen aan een nieuw project.
Echter; dit jaar moest het stadsstrand nog wel een seizoen draaien. En omdat de gemeente had nagelaten om het strand op orde te brengen, organiseerde Sanne zelf maar een schoonmaakactie. Ze bracht een grote club Veenendalers op de been.
Haar inzet voor een levendig Veenendaal werd dit jaar bekroond met het winnen van de Cultuurprijs.

Dick Roodbeen

Foto: Cor van Londen

De gemeenteraadsverkiezingen pakten ook voor Dick Roodbeen van de ChristenUnie anders uit dan gehoopt. Hoewel hij op een verkiesbare plaats stond, en zijn partij het - zoals gebruikelijk - goed deed in Veenendaal, werd de nestor van de raad door andere kandidaten ingehaald met voorkeursstemmen. En zo kwam zijn politieke loopbaan onverwacht tot een einde.
Niet bij de pakken neergezeten, stortte hij zich op het diakonale werk van zijn kerk. En zei hij direct 'ja' toen Jan Breur hem vroeg om de Vredesmars mede te organiseren. Dit werd een groot succes.
Op het Novemberdebat van de SP kondigde hij de Vredesmars aan...

Yolande de Meer

Foto: Jan Breur

Yolande de Meer is ervaringsdeskundige in de WMO. In die hoedanigheid organiseerde ze dit jaar de vierde bijeenkomst van 'Koffie, Cake & WMO'. Een plek waar mensen die - op wat voor manier dan ook - met de WMO te maken hebben, kunnen samen komen en hun ervaringen en ideeën uitwisselen.
Omdat de voorgenomen tariefstijging voor de schoonmaakhulp hier een veelbesproken onderwerp was, liet ook Yolande van zich horen bij 'Veenendaal Spreekt'. Haar spreektekst is integraal te lezen op deze site. De succesvolle afloop is inmiddels bekend...
Yolande is één van de drie Veense kandidaten van de SP, voor de Provinciale Statenverkiezingen van komend jaar...

Piet Zoon

Foto: Cor van Londen

Piet Zoon kwam in september 2017 naar Veenendaal als waarnemend burgemeester, om het gat dat Wouter Kolff achterliet te vullen. Zoon heeft zich in zijn tijd als waarnemer getoond als een warm, oprecht en betrokken burgervader. Zo ging hij het gesprek aan met Jos, die graag hekken bij de gracht wil. En sprak hij in december op de Vredesmars. Dit was overigens de allereerste keer dat door een megafoon sprak...
9 januari is Zoon's laatste dag als burgemeester van Veenendaal; daarna neemt Gert-Jan Kats het stokje van hem over...


Bijzondere vermelding

Erik Ottink (1970-2018)

Dit jaar overleed Erik Ottink. Een hardwerkende SP'er, kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij was ernstig ziek.
In zijn laatste maanden heeft hij zijn spirituele en zijn politieke leven samengebracht. Bij zijn uitvaart zei Avi, de man die de ceremonie leidde: "Het is bijzonder hoe Erik vanuit een plek van onmacht nog zoveel vriendschap, wijsheid en verbondenheid heeft kunnen meegeven."
De SP kijkt in dankbaarheid terug op de tijd waarin we Erik in ons midden mochten hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier